Bài viết

560.000đ

Phục hồi tóc RINGO KERATIN

70% cấu tạo của sợi tóc là KERATIN, khi sử dụng nhiệt độ từ 50 độ trở nên cấu trúc sợi tóc bị phá vỡ hoặc sử dụng hóa chất nhiều như: uốn tóc, ép tóc, nhuộm tóc... thì tóc sẽ bị…